... VODIČ KROZ UPRAVU OPŠTINE ZVEZDARA ...


ŠTA, GDE I KAKO...

 

NAJKRAĆIM PUTEM DO DOKUMENTA KOJI VAM JE POTREBAN

 

 

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

Zahtevi

Zahtevi upućeni bilo kom organu uprave opštine Zvezdara predaju se preko pisarnice (hol levo - šalteri 5 i 6) uz naplatu takse prema važećem Zakonu o administrativnim taksama i naknade prema Odluci Izvršnog odbora.

Uplatnice za uplatu takse i naknade mogu se dobiti na šalteru 1, a uplata se može izvršiti na šalteru pošte (br. 4) - sve u holu pisarnice.

Overa prepisa, potpisa i rukopisa

Skupština Opštine Zvezdara

Vrši se u holu pisarnice - šalter 2 i 3

Za overu prepisa (fotokopija) stranka podnosi na uvid original i najviše 2 kopije od kojih jedna ostaje u arhivi Opštine.

Za overu potpisa, punomoćja, izjava i rukopisa stranka lično dolazi sa ličnom kartom i dokumentima koje potpisuje. Taksa zavisi od broja potpisa ili primeraka koji se overavaju.

Naknadni upis

Činjenice državljanstva, ličnog imena, činjenice smrti, promena ličnog imena, ispravke u matičnim knjigama - obavljaju se u sobi 29/III gde će stranka dobiti detaljno uputstvo o potrebnoj dokumentaciji radi ostvarivanja ovih prava.

Izdavanje dozvola (iz knjige rođenih, venčanih i umrlih)

Zahtevi se podnose u sali za venčanje. Pre podnošenja zahteva obrasci se pribavljaju na šalteru broj 1 u prizemlju. Izvodi se izdaju narednog dana od 9-14 časova u sali gde su i predati zahtevi prethodnog dana.

Zakazivanje venčanja

Venčanja se zakazuju sa izvodom iz matične knjige rođenih, uverenjem o državljanstvu (ne starijim od šest meseci) i ličnim kartama kojima rok važnosti nije istekao i to svakog radnog dana od 8-14 časova u sobama 31, 32, 33 i 34/III a obavljaju se subotom i nedeljom.

Izdavanje uverenja o državljanstvu

Zahtevi se podnose u sali za venčanja. Pre podnošenja zahteva obrasci se pribavljaju na šalteru 1 u prizemlju. Uverenja se izdaju narednog dana od 9-14 časova u sali gde su i predati zahtevi prethodnog dana.

Prijava smrti

Za prijavu smrti stranka podnosi potvrde o smrti. Prijavljivanje se vrši svakog radnog dana od 8-15 časova u sobi 32/III. Prijava smrti se može izvršiti i subotom kada će matičar dežurati u sobi broj 32 od 9-12 časova.

Smrtovnice

Kojima se pokreće ostavinski postupak sastavlja matičar u prisustvu najbližeg srodnikapok. lica u sobi 32 - utorkom, sredom, četvrtkom i petkom od 8-10 časova.

Vođenje biračkih spiskova

Građani mogu svakodnevno u sobi 17 ili putem telefona 423-617 da provere da li su upisani u birački spisak. Ukoliko se vrši promena u biračkom spisku (upis, brisanje, ispravka) potrebno je doneti određena lična dokumenta.

 

ODELJENJE ZA GRAĐEVINSKE I KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE

1. Odobrenje za izgradnju individualnih stambenih objekata - porodične kuće

Potrebna dokumenta:

- Izvod iz Zemljišne knjige - Palata pravde, Ul. Slobodana Penezića 17

- Kopija plana parcele - Katastar, Ul. 27. marta 43-45

- Urbanistička dozvola i urbanistička saglasnost - SO Zvezdara, soba 53

- Tri primerka projektne dokumentacije

Uslovi i saglasnosti:

- JKP "Vodovod i kanalizacija", Ul. Golsvortijeva 35

- "Elektrodistribucija", Ul. Gospodar Jevremova 28

- Ugovor zaključen sa Direkcijom za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Ul. NJegoševa 84

- Naknada za sklonište (obračunata vrednost ukupnih građevinskih radova izgradnje objekta - po Zakonu o odbrani, Službeni glasnik RS br. 45/91).

2. Odobrenje za pretvaranje zajedničkih prostorija u stambeni ili poslovni prostor

- Odluka Skupštine stanara

- Ugovor sa Skupštinom stanara overen u sudu

- Spisak stanara izdat od JP za stambene usluge, Ul. Subotička 16 ili Danijelova 33

- Urbanistička dozvola i urbanistička saglasnost - SO Zvezdara, soba 53

- Tri primerka projektne dokumentacije

Uslovi i saglasnosti:

- JKP "Vodovod i kanalizacija", Ul. Golsvortijeva 35

- "Elektrodistribucija", Ul. Gospodar Jevremova 28

- Naknada za sklonište (obračunata vrednost ukupnih građevinskih radova izgradnje objekta - po Zakonu o odbrani, Službeni glasnik RS br. 45/91).

3. Odobrenje za rekonstrukciju i dogradnju postojećih objekata radi poboljšanja uslova stanovanja i poslovanja

- Izvod iz Zemljišne knjige - Palata pravde, Ul. Slobodana Penezića 17

- Kopija plana parcele - Katastar, Ul. 27. marta 43-45

- Izveštaj o nameni parcele, SO Zvezdara (soba 53)

- Saglasnost suvlasnika, odnosno sukorisnika sa parcele

- Tri primerka tehničke dokumentacije

- Naknada za sklonište (obračunata vrednost ukupnih građevinskih radova izgradnje objekta - po Zakonu o odbrani, Službeni glasnik RS br. 45/91).

4. Zahtev za vršenje uviđaja

- Izvod iz Zemljišne knjige - Palata pravde, Ul. Slobodana Penezića 17

- Kopija plana parcele - Katastar, Ul. 27. marta 43-45

- Izveštaj o nameni parcele, SO Zvezdara (soba 53)

5. Odobrenje za postavljanje privremenih montažnih objekata - kioska

- Tri primerka tehničke dokumentacije

- Obaveštenje o dodeli lokacije

- Mikrolokacijska razrada

- Uslovi i saglasnosti na projektnu dokumentaciju - gradski sekretarijati za urbanizam i saobraćaj, Ul. 27. marta 43-45; JKP "Vodovod i kanalizacija", Ul. Golsvortijeva 35, "Elektrodistribucija", Ul. Gospodar Jevremova 28 i "Zelenilo Beograd", Ul. Crnotravska 13 b.

6. Privremeno rešenje o pretvaranju i pripajanju zajedničkih prostorija

- Idejni projekat i elaborat o podobnosti pretvaranja i pripajanja predmetnih zajedničkih prostorija (izdat od obrađivača Detaljnog urbanističkog plana za područje na kome se stambeni objekat nalazi)

- Tri primerka građevinskog projekta sa odgovarajućim komunalnim saglasnostima

- Ugovor zaključen sa Skupštinom stanara u smislu čl. 18, 21 i 22 Zakonao održavanju stambenih zgrada (Sl. list RS 44/95)

- Odluka skupštine stanara

- Spisak stanara izdat od JP za stambene usluge, Ul. Subotička 16 ili Danijelova 33

- Naknada za sklonište (obračunata vrednost ukupnih građevinskih radova izgradnje objekta - po Zakonu o odbrani, Službeni glasnik RS br. 45/91).

7. Rešenje o kućnom broju

- Izvod iz Zemljišne knjige - Palata pravde, Ul. Slobodana Penezića 17

- Kopija plana parcele - Katastar, Ul. 27. marta 43-45

- Rešenje o dodeli katastarske parcele na korišćenje

- Rešenje o dodeli lokacije

- Ugovor o kupoprodaji overen kod suda

- Dokaz o statusu objekta (građevinska dozvola, urbanistički uslovi)

8. Uverenje o kućnom broju

- Broj katastarske parcele

- Namena uverenja

9. Odobrenje za legalizaciju bespravnih stambenih objekata

- Dokaz o vlasništvu

- Kopija plana parcele sa snimljenim objektom - Katastar, Ul. 27. marta 43-45

- Ugovor zaključen sa Direkcijom za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Ul. NJegoševa 84

- Izveštaj o nameni parcele, SO Zvezdara, soba 53

- Tri primerka projektne dokumentacije

- Uslovi i saglasnosti na projektnu dokumentaciju:

- JKP "Vodovod i kanalizacija", Ul. Golsvortijeva 35

- "Elektrodistribucija", Ul. Gospodar Jevremova 28.